Informasjon om tilbudet

Elev tegner i kunstprosjekt

Hersleb videregående skole har 5 klasser for elever mellom 16-19 år med kort botid i Norge. Etter testing og intervju blir de tildelt plass på et grunnskoleløp som varer fra 1 til 3 år.

Hvert år har vi en klasse som gjennomfører et forsert, intensivt ettårig grunnskoleløp. Elevene starter 2 uker før ordinær skolestart og har undervisning 2 dager i høst- og vinterferien samt regelmessig lørdagsundervisning.

Karakter og vitnemål: Elevene får termin- og standpunktkarakterer alle tre skoleårene samt ordens- og adferdskarakter. Skolegangen fører fram til grunnskoleeksamen med én muntlig og én skriftlig eksamen. Vitnemål fra grunnskoleopplæringen gir rett til å søke opptak til videregående skole.

Undervisning i følgende fag:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

I tillegg har de fleste klasser jevnlig timer med fysisk aktivitet og aktivitetsdager

Drawing of a city

Du kan få undervisning dersom du:

  • Er 16-19 år gammel
  • Har et annet morsmål enn norsk, dansk eller svensk
  • Har gjennomført vanlig grunnopplæring i norsk
  • Ikke kan dokumentere utdanning tilsvarende norsk grunnskole
Drawing of a city