Geofag

Geofag stand med lærer Johanne og elever på H20

Hvorfor skal du velge dette faget?  

 • Geofag er et realfag for deg som er nysgjerrig og liker å jobbe praktisk og teoretisk 
 • Geofagkunnskaper gjør at du forstår mer av verden rundt deg  
 • Du får jobbe med dagsaktuelle spørsmål og diskutere fremtidens løsninger for bruk av energi og ressurser 

Hvordan lykkes du i faget? 

 • I geofag gjør vi mange små og store praktiske oppgaver, vi drar ut og gjør feltarbeid både i nærheten av skolen og lenger avgårde.
 • Det aller viktigste for å lykkes i faget er at du er til stede og deltar aktivt i timene. 
 • Du vil lære en del nye ord og uttrykk, så du bør også bruke tid på å lese i læreboka og jobbe med begreper.  

Hva går faget ut på? 

 • Geofag handler om å forstå verden rundt seg. 
 • Du lærer om hvordan jorda er bygget opp og hvordan jorda forandrer seg, over millioner av år og i løpet av sekunder. Det betyr at vi jobber med alt fra bergarter til naturfenomener som tsunami, jordskjelv, flom og ekstremvær. 
 • Geofag handler også om å forstå årsaker til klimaendringer og hvordan vi mennesker utnytter ressursene på jorda nå og i årene som kommer.
 • Vi jobber med metoder og tenkemåter som er typiske for geoforskning, og trener på å se verden med et geofaglig blikk.  

Hva kan du bruke faget til og hvilke muligheter gir det deg etter vgs? 

 • Faget gir deg realfagspoeng og er en solid bakgrunn for videre geofaglige studier 

Geofagelevene har flere ganger dratt på ekskursjon til Island. 

Bilder fra Geofag på H20

Geofag på Island
geofagelever på Island