Geofag

Geofag handler om grunnleggende elementer i naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft og vann. Dette er naturressurser som spiller en stor samfunnsmessig og økonomisk rolle både lokalt og globalt.

Tar du faget Geofag 1, og deretter Geofag 2, får du lære mer om dette. Du får innsikt i fagfeltet, og bedre grunnlag for å kunne følge med i og forstå internasjonale miljødebatter og diskusjoner om bærekraftig utvikling.

 

Geofagelevene har flere ganger dratt på ekskursjon til Island - se bilder herfra til høyre :) 

Bilder fra Geofag på H20

Geofag på Island
geofagelever på Island