Kultur- og kommunikasjon

I dette faget lærer du å:

  • drøfte hvordan kommunikasjon påvirkes av sosiale faktorer, som makt, kjønn, alder og sosial og økonomisk bakgrunn
  • gjøre rede for hvordan ulike medier skaper ulike forutsetninger for kommunikasjon
  • analysere forholdet mellom en konkret kommunikativ aktivitet, situasjonen den foregår i, og de kulturelle og samfunnsmessige rammene for aktiviteten
  • drøfte eksempler på ulike utfordringer ved tverrkulturell kommunikasjon
  • presentere et emne, faglig eller kunstnerisk, tilpasset en gitt kommunikasjonssituasjon
  • vurdere kommunikative aspekter ved egne og andres presentasjoner og gi konstruktiv tilbakemelding til andre