Samfunnsgeografi

Hvorfor skal du velge dette faget? 

Velg faget:

 • Hvis du interessert i undervisning som foregår både i og utenfor klasserommet og med særlig fokus på muntlige ferdigheter er dette et fag for deg. 
 • Samfunnsgeografi er faget for deg som vil studere sammenhenger mellom det lokale og det globale og engasjerer deg i problemene samfunnet vårt står ovenfor. 
  - Kan vi bli for mange mennesker på jorden?  
  - Er det et problem at de fleste vil bo i byer? 
  - Hvordan kunne et virus fra Kina gjøre at du ikke fikk spille fotballkamp
 • Er du opptatt av rettferdighet og menneskerettigheter? 
  - Hvordan kan arbeidsforholdene være til de som syr klær hvis en t-skjorte fra H&M koster 50 kroner?   

Hvordan lykkes du i faget?  

 • I dette faget er det viktig å følge nyhetsbilde og at du klarer å reflektere og drøfte aktuelle tema i faget.
 • Du får best karakter hvis du klarer å lære deg fagbegreper og samfunnsvitenskapelige teorier og anvender dem riktig i vurderingssituasjoner.  

Hva går faget ut på?   

 • Samfunnsgeografiske verktøy og metoder 
 • Befolkning- og bosetningsgeografi 
 • Økonomisk geografi 
 • Endring i byer og regioner 
 • Utviklingsgeografi  

Hva kan du bruke faget til - hvilke muligheter dir det deg etter vgs?

 • Samfunnsgeografi gir varierte muligheter både innenfor ulike studier og fremtidige jobbmuligheter. Du kan jobbe med byutvikling, miljø, journalistikk, undervisning, bistand og samferdsel.  
   

Programfag

Hovedområde

Samfunns-

geografi

Samfunns-
geografiske verktøy og metoder

Befolknings- og bosetnings- geografi Økonomisk geografi Endring i byer og regioner Utviklings- geografi