Hovedseksjon

Identitetsprosjektet

Illustrasjonsbilde av personer

Alle har en etnisk identitet og kulturell tilhørlighet. Å utforske den har mange fordeler!  Elever fra en VG1-klasse og en VG2-klasse hos oss, og elever på to andre videregående skoler på Østlandet, skal prøve ut et helt nytt undervisningsopplegg. Opplegget er utviklet ved Harvard Graduate School of Education i USA. Forskere på Folkehelseinstituttet, FHI, har i samarbeid med minoritetsrådgivere tilpasset identitetsprosjektet til norske forhold.

I Identitetsprosjektet skal elevene jobbe med og utforske ulike spørsmål om identiteten sin på nye og spennende måter. Målsettingen med Identitetsprosjektet er at elevene skal lære mer om seg selv, om hvem de er, og i den prosessen også lære mer om de andre i klassen.

Informasjon om prosjektet

Lurer du på hva prosjektet innebærer? Lyst til å lære mer? Sjekk her