Korona - informasjon på flere språk

Illustrasjon

På Folkehelseinstituttet sine sider finner du informasjon på 24 ulike språk.  På Oslo kommune sine sider er det informasjon på engelsk, arabisk, farsi, pashto, polsk, somali, sorani, spansk, tyrkisk og urdu. Du finner også informasjon på tegnspråk her.

Se lenkene som er samlet under relevante lenker