Rådgivertjenesten

Rådgiverne kan hjelpe deg med med valg av utdanning, stipend og lån, og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten som kan hjelpe deg med spesielle vansker.

De skal også gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at du som elev lærer mer, fullfører og består.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe:

 

Studiespesialisering Vg3 og Påbygg:

Kari Helstad
kahea018@osloskolen.no


Studiespesialisering Vg1 og Vg2:

Eva Arrestad Eriksen

eva.aarrestad-eriksen@ude.oslo.kommune.no

Grunnskoleopplæring:

Petter J. Mohn
petter.mohn@ude.oslo.kommune.no


Helse- og Oppvekstfag:

Marie Wern
marie.wern@ude.oslo.kommune.no

 

Minoritetsrådgiveren jobber for å hjelpe elever i vanskelige situasjoner.

Minoritetsrådgiver ved Hersleb videregående skole er Guri Waalen Borch.
Telefon: 41379823
E-post: guri.waalen.borch@ude.oslo.kommune.no   /   gwb@imdi.no

 Aktuelle spørsmål elever kan komme til minoritetsrådgiver med:

 • problemer med venner/kjæreste
 • hvordan det er å leve mellom ulike kulturer
 • ulike forventinger fra hjem, venner og skole/krysspress
 • konflikt med foreldre, søsken eller andre familiemedlemmer
 • mistrivsel på skolen
 • negativ sosial kontroll: får du lov til å gjøre vanlige ting? Får du ta egne valg?
 • forlovelse og ekteskap
 • frykt for tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse
 • bekymring for en venn/venninne i en vanskelig situasjon
 • behov for praktisk hjelp eller bare noen å snakke med 
   
  Foresatte er velkommen til å ta kontakt blant annet om:
 •  barnas skolehverdag
 • ekstra oppfølging av deres barn
 • råd og veiledning rundt generasjonskonflikter
 • ideer til foreldresamarbeid, nettverk og temaer til foreldremøtene

  Minoritetsrådgiverne jobber på utvalgte skoler i Norge som et av tiltakene i Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Minoritetsrådgiverne er et lavterskeltiltak, og deres hovedoppgave er å hjelpe elever i vanskelige situasjoner, samt forebygge og bekjempe at unge i Norge utsettes for tvang, press, vold og frihetsberøvelse. Minoritetsrådgiverne er ansatt i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

 

Viktige telefonnumre:

 • Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll: 47 80 90 50
 • Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201, mandag-fredag (09.00-16.00)
 • I utlandet kan du kontakte hvilken som helst norsk ambassade via tlf.nr: +47 23951300. De vil koble deg videre til den respektive ambassaden. Du kan også ringe alarmtelefonen for barn og unge utenfor Norge på tlf.nr: +47 95411755.
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Barnevernvakten: 22 70 55 80
 • Politi, nødnummer: 112, ved ikke-akutte situasjoner: 02800.