Rådgivertjenesten

Rådgiverne kan hjelpe deg med med valg av utdanning, stipend og lån, og eventuelt personlige forhold. De har et nært samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) og oppfølgingstjenesten som kan hjelpe deg med spesielle vansker.

De skal også gjennom yrkes- og utdanningsveiledning, spesialpedagogiske tiltak og sosialpedagogisk oppfølging sikre at du som elev lærer mer, fullfører og består.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe:

 

Studiespesialisering Vg3 og Påbygg:

Lars Henning Lund
lars.henning.lund@ude.oslo.kommune.no


Studiespesialisering Vg1 og Vg2:

Eva Arrestad Eriksen (Vikar) 

eva.aarrestad-eriksen@ude.oslo.kommune.no

Grunnskoleopplæring:

Petter J. Mohn
petter.mohn@ude.oslo.kommune.no


Helse- og Oppvekstfag:

Marie Wern
marie.wern@ude.oslo.kommune.no


Minoritetsrådgiver:
Guri Walen Borch
gwb@imdi.no
Telefon: 41379823