Skjemaer og søknader

Hersleb vgs. bruker Oslostandard for behandling av permisjon. Det er et viktig premiss for læring at elevene er til stede i skoletiden. Skoleåret består av 190 dager, det vil si at det at elever og foresatte har 175 dager til ferier og andre aktiviteter. Formålet med Oslostandarden er å redusere omfanget av fravær.