Eksamensdatoer skriftlig eksamen

Offentliggjøring av trekk:

-Fredag 13.05.2016 kl 09.00 vil alle eksamenspartier til skriftlig eksamen for VGS henges opp utenfor heisen på plan 1

 

-Tirsdag 18.05.2016 kl 09.00 vil alle eksamenspartier til skriftlig eksamen for GS henges opp utenfor heisen på plan 1

 

OPPMØTE ALLE DAGER FOR GJENNOMFØRING AV SKRIFTLIG EKSAMEN: I OPPSATT ROM KL 08.30

 

Dato

Eksamenstype

NVB-Kode

Fag

Utdanningsprogram

20.05.2016

Skriftlig

MAT0010

Matematikk,   10. trinn

GS

20.05.2016

Skriftlig

FSP5092

Spansk I

ST

20.05.2016

Skriftlig

FSP5119

Tysk I

ST

20.05.2016

Skriftlig

FSP5020

Fransk I

ST

20.05.2016

Skriftlig

REA3022

Matematikk   R1

ST

20.05.2016

Skriftlig

REA3026

Matematikk   S1

ST

20.05.2016

Skriftlig

SPR3008

Internasjonal   engelsk

ST/PB

23.05.2016

Forberedelse

NOR1415

Norsk for   elever som er fritatt for vurdering i sidemål

GS

23.05.2016

Forberedelse

ENG1002

Engelsk   Vg1 ST

ST

23.05.2016

Forberedelse

ENG1003

Engelsk   Vg2 YF

HO

23.05.2016

Skriftlig

FSP5023

Fransk II

ST

23.05.2016

Skriftlig

FSP5095

Spansk II

ST

23.05.2016

Skriftlig

FSP5122

Tysk II

ST

23.05.2016

Forberedelse

SAM3033

Økonomistyring

ST/PB

24.05.2016

Skriftlig

NOR1206

Norsk YF

HO

24.05.2016

Skriftlig

NOR1045

Norsk som   andrespråk YF

HO

24.05.2016

Skriftlig

NOR1415

Norsk for   elever som er fritatt for vurdering i sidemål

GS

24.05.2016

Skriftlig

ENG1002

Engelsk   Vg1 ST

ST

24.05.2016

Skriftlig

ENG1003

Engelsk   Vg2 YF

HO

24.05.2016

Skriftlig

SAM3033

Økonomistyring

ST/PB

25.05.2016

Skriftlig

MAT1001

Matematikk   1P-Y

HO

25.05.2016

Skriftlig

NOR1415

Norsk for   elever som er fritatt for vurdering i sidemål

GS

25.05.2016

Skriftlig

MAT1011

Matematikk   1P

ST

25.05.2016

Skriftlig

MAT1013

Matematikk   1T

ST

26.05.2016

Forberedelse

ENG0012

Engelsk,   10. trinn

GS

27.05.2016

Skriftlig

ENG0012

Engelsk,   10. trinn

GS

27.05.2016

Skriftlig

MAT1005

Matematikk   2P-Y

PB

27.05.2016

Skriftlig

MAT1015

Matematikk   2P

ST

30.05.2016

Skriftlig

NOR1232

Norsk   Sidemål

PB

30.05.2016

Forberedelse

NOR1049

Norsk som   andrespråk

PB

31.05.2016

Skriftlig

NOR1049

Norsk som   andrespråk

PB

31.05.2016

Skriftlig

NOR1231

Norsk   hovedmål

PB

 

For eksamen i morsmål, se: http://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/eksamen-vgo/eksamensplan/eksamensplanen_v16_vgo.pdf