Eksamensdatoer skriftlig eksamen

Offentliggjøring av trekk:

  • Fredag 12.05.2017 kl 09.00 vil alle eksamenspartier til skriftlig eksamen for VGS henges opp utenfor heisen på plan 1
  • Fredag 12.05.2017 kl 09.00 vil alle eksamenspartier til skriftlig eksamen for GS henges opp utenfor heisen på plan 1

Oppmøte alle dager for gjennomføring av skriftlig eksamen: I oppsatt rom kl. 08:15.

NB! Både muntlig og skriftlig eksamen i 1PY skjer torsdag 6/4.

For eksamen i morsmål, se her.

 

Dag Dato Fagkode Fag Forberedelse/eksamen   
Elev/privatist
Fredag 19. mai Morsmål og fremmedspråk Nivå I 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 19. mai PSP5067 Tysk, nivå I 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 19. mai REA3022 Matematikk R1 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 19. mai REA3026 Matematikk S1 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 19. mai SPR3008 Internasjonal engelsk, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 19. mai SPR3010 Samfunnsfaglig engelsk, skriftlig 5t eksamen Elever/privatister
Mandag    22. mai        Morsmål og fremmedspråk Nivå II og I+II 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 22. mai REA3024 Matematikk R2                                 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 22. mai REA3028 Matematikk S2 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 23. mai NOR1212 Norsk sidemål 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 23. mai NOR1049 Norsk som andrespråk Forberedelsesdag Elever/privatister
Onsdag 24. mai NOR1211 Norsk hovedmål 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 26. mai MAT1011 Matematikk 1P 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 26. mai MAT1013 Matematikk 1T 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 26. mai REA3002 Biologi 2 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 26. mai SAM3038 Psykologi 2 Forberedelsesdag Elever/privatister
Fredag 26. mai ENG1002 Engelsk, Vg1 ST Forberedelsesdag Elever/privatister
Fredag 26. mai ENG1003 Engelsk, Vg2 HO Forberedelsesdag Elever/privatister
Mandag 29. mai SAM3038 Psykologi 2 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 29. mai ENG1002 Engelsk, Vg1 ST 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 29. mai ENG1003 Engelsk, Vg2 HO 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 29. mai Morsmål og fremmedspråk nivå III 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 29. mai REA3012 Kjemi 2 5t eksamen Elever/privatister
Mandag 29. mai REA3009 Geofag 2 Forberedelsesdag Elever/privatister
Tirsdag 30. mai REA3009 Geofag 2 5t eksamen Elever/privatister
Tirsdag 30. mai SAM3016 Sosialkunnskap Forberedelsesdag Elever/privatister
Tirsdag 30. mai SAM3023 Rettslære 2 Forberedelsesdag Elever/privatister
Tirsdag 30. mai SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 Forberedelsesdag Elever/privatister
Onsdag 31. mai SAM3016 Sosialkunnskap 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 31. mai SAM3023 Rettslære 2 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 31. mai SAM3006 Markedsføring og ledelse 2 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 31. mai MAT1015 Matematikk 2P 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 31. mai MAT1005 Matematikk 2P-Y 5t eksamen Elever/privatister
Onsdag 31. mai REA3005 Fysikk 2 5t eksamen Elever/privatister
Torsdag 01. jun SAM3002 Historie og filosofi   2 Forberedelsesdag Elever/privatister
Torsdag 01. jun SAM3033 Økonomistyring Forberedelsesdag Elever/privatister
Torsdag 01. jun SAM3035 Økonomi og ledelse Forberedelsesdag Elever/privatister
Fredag 02. jun SAM3002 Historie og filosofi   2 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 02. jun SAM3033 Økonomistyring 5t eksamen Elever/privatister
Fredag 02. jun SAM3035 Økonomi og ledelse 5t eksamen Elever/privatister