Erasmus+

Spania

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram og Norge deltar som programland på lik linje med EUs medlemsland. Erasmus+ skal bidra til at flere unge, gjennom studier og opplæring i andre land, opparbeider seg den kompetansen det faktisk er behov for. Dette skal gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet i sitt eget hjemland, men skal også bidra til arbeidsmobilitet mellom de europeiske landene.

Ved Hersleb vgs. jobber vi for at så mange som mulig av våre elever skal få muligheten til å delta i internasjonale prosjekter. Hvert år sender vi elever på utveksling til Spania, Tyskland, Frankrike, England og Island. Det jobbes kontinuerlig med å utvide tilbudene for elever og ansatte. Erasmus+, forvaltet av Norges nasjonale kontor SIU, er en viktige støtte i dette arbeidet.

Erasmus+