Hersleb vgs i Sør-Afrika

Impande Sør-Afrika

Hannah og Bani fra elevrådet, samt historielærer Hans Jørgen og rektor Anja besøker denne uka vår vennskapsskole Tholimfundo High School i Sør-Afrika. Der kikker de nærmere på hvordan de innsamlede midlene blir anvedt.

Høsten 2016 arrangerte Hersleb vgs. innsamlingsaksjon for å hjelpe elever i Sør-Afrika med å få skolegang. Dette skjer gjennom IMPANDE, Gamlakhe Foundation Norway.

IMPANDE har siden 2008 drevet arbeid med utbygging og rehabilitering av skoler i Gamalakhe og omegn. Flere Osloskoler støtter prosjektet, deriblant Hersleb vgs.