Om IMPANDE

Impande

IMPANDE driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og ungdom I UGU distriktet ca 10 mil sør for Durban. Dette arbeidet har fokus på skoleutvikling, barnhageutvikling, bygging av utviklingssentra, opplæring av førskolelærere, opplæring i søm, etablering og drift av fotballgrupper turnering. IMPANDE satser spesielt på å gi barn i førskolealderen det de trenger av fysisk, mental og verdimessig stimulering. Du kan lese mer om Impande her