Geofag på Island

Island

Hvert år har elever og lærere tatt med seg feltbøkene og prøvd seg som ekte geologer på Island. Oppholdet gir elevene muligheten til å observere det teoretiske stoffet fra lærebøkene på nært hold, som hotspots, vulkaner og naturressurser. Island har interessante feltområder for geofagene, og vi besøker nærområdene til Reykjavík bl.a. Thingvellir nasjonalpark, Hellisheidi geotermisk kraftverk og isbreen Solheimajokull.

Prosjektet er et strategisk partnerskap mellom Menntaskolínn í Reykjavík og Hersleb vgs., og er støttet av Erasmus+. Samarbeidet er med på å gi elevene en sjanse til å oppleve noe de ikke har muligheten til i sitt hjemland – både faglig og sosialt.

 En gang i året kommer geofagelevene fra Menntaskolínn í Reykjavík på besøk til Hersleb vgs. og Oslo.

Erasmus+