Geofag på Island

Island

I oktober tok 15 elever og to lærere med seg feltbøkene og fikk prøve seg som ekte geologer på Island. Oppholdet ga elevene muligheten til å observere det teoretiske stoffet fra lærebøkene på nært hold, som hotspots, vulkaner og naturressurser. Island har interessante feltområder for geofagene, og elevene brukte nærområdene til Reykjavík til å besøke bl.a. Thingvellir nasjonalpark, Hellisheidi geotermisk kraftverk og isbreen Solheimajokull.

Prosjektet er et treårig strategisk partnerskap mellom Menntaskolínn í Reykjavík og Hersleb vgs., og er støttet av Erasmus+. Samarbeidet er med på å gi elevene en sjanse til å oppleve noe de ikke har muligheten til i sitt hjemland – både faglig og sosialt.

 I mars 2017 kommer geofagelevene fra Menntaskolínn í Reykjavík på besøk til Hersleb vgs. og Oslo.

Erasmus+