#HerslebRedderVerden 2017

Vinnerne

Onsdag 15. mars 2017 møtte 80 dresskledde elever ved Hersleb videregående skole i Oslo og Menntaskólinn i Reykjavík opp til konferanse for å løse fremtidens utfordringer. I den aller første klimakonferansen #HerslebRedderVerden fikk elevene prøve seg i rollene som blant annet forsker, oppfinner og entreprenør, der de i løpet av en arbeidsdag skulle lage en løsning på en utfordring innenfor temaene energikilder og CO2-lagring, transport, forbruk, helse og mat. I tverrfaglige og internasjonale grupper jobbet elevene frem innovative ideer med veiledning fra kyndige faglærere i realfag, entreprenør Daniel Kumar fra Soulful Communication og ekspert på prototyper Rannei Solbak fra Teknisk Museum.

Elevene drøftet konsekvenser av en klimakrise, brukte aktuell forskning og diskuterte tiltak som kunne tas i bruk både nasjonalt og internasjonalt. De faglige samtalene holdt gjennomgående et svært høyt nivå. Gruppene var satt sammen av elever fra forskjellige klasser, fag og nasjonalitet og alle elevene bidro i prosessen fra problem, idé, utforming av prototype til utstilling og presentasjon. Med kun noen få faglige innspill underveis på hvordan en kan løse så store problem, jobbet gruppene selvstendig gjennom hele prosessen.

Med kyndig veiledning fra Teknisk Museum lagde alle elevene en modell eller en prototype av løsningen sin som de stolt viste frem for lærere og medelever og andre besøkende. Og det gikk sport i å få solgt inn sin innovative idé til rektor. Samtlige grupper var sikre på at de kom til å sikre seg plass i finalen for de beste idéene, der en fagjury bestående av representanter fra blant annet skolens ledelse, Island, Oslo Vitensenter, Oslo Kommune og Universitetet i Oslo til slutt kåret den beste løsning.

For flere bilder og info om prosjektene og vinnerne, besøk prosjektsiden Georesources.