Hva er fremtidens ressurser?

HerslebRedderVerden

Fra 13.-17. mars arrangerer Hersleb vgs Miljøuka 2017. Det hele toppes onsdag 15. mars med klimaprosjektet #HerslebRedderVerden. Prosjektet er et tverrfaglig samarbeid mellom Hersleb vgs, Oslo Vitensenter (Teknisk museum) og Menntaskólinn í Reykjavík.

Under Klimaprosjektet onsdag 15. mars skal elevene løse en oppgave som går på å redusere forbruk. De skal drøfte konsekvenser og tiltak som kan settes inn lokalt i Oslo. Vi ønsker at elevene ser på alvoret av en klimakrise, bruker aktuell forskning, og spår fremtiden i drøftingene sine. Oppgaven skal munne ut i en skriftlig portefølje både på norsk og engelsk, og en muntlig presentasjon (pitch) på 90 sekunder.

En jury bestående av representanter fra skolens ledelse, Island, Oslo Vitensenter, Oslo kommune, Naturhistorisk museum og universitetet i Oslo vil kåre en gruppevinner.