Kulturutveksling

Island + Norge

Selv om Island og Norge har en felles kulturarv er Reykjavík og Oslo to vidt forskjellige byer hva kultur angår. Der Oslo har opplevd stor innvandring de siste 30-40 årene – og i dag er en av Europas raskest voksende byer – har Reykjavík naturlig nok, tatt geografien og størrelsen i betraktning, ikke opplevd den samme tilflytningen.

Dette gjenspeiles også i skolenes ulike elevsammensetninger. Der Hersleb vgs har en stor andel elever med en annen etnisk opprinnelse enn norsk, har Menntaskólinn í Reykjavík en homogen elevmasse. At to så ulike skoler samarbeider er en stor styrke og elevene får en bedre forståelse gjennom læringsaktivitetene av hva det vil si å være en del av det globale samfunnet og hva det innebærer å være europeisk i dag.

For Menntaskólinn í Reykjavík er det utviklende å besøke Hersleb vgs som er en multikulturell skole. Gjennom språk- og kulturforståelse, åpenhet, teamarbeid på tvers av nasjonaliteter og nye vennskap øker deltagernes forståelse og toleranse for andre kulturer. Elevene utvider samtidig horisonten og utvikler en europeisk og global tankegang som muliggjør at de mer aktivt kan ta del i samfunnsrelaterte og politiske debatter som angår Europa og EU.