Opptatt av miljø? Vi samarbeider med skole på Island

Island

Hersleb samarbeider med Island om geofagundervisningen. Målet er at du som elev skal oppleve noe du ikke har muligheten til i eget land. Norges og Islands geologi skiller seg sterkt fra hverandre og vil dermed kunne komplementere geofagundervisningen ved de to skolene. Hovedfokuset med prosjektet er klimaendringer, georessurser og geoforskning og det er naturlig å trekke inn utfordringene som knytter seg til klima og miljø.

Målet vårt er at du blir utfordret på hvordan vi best mulig kan bevare jorden for fremtidige generasjoner og hvordan leve bærekraftig, gjennom å få økt kunnskap om miljøproblematikken og vårt eget ansvar.

Samarbeidet har som mål å utvikle, utveksle og prøve ut faglig samarbeid mellom institusjoner og organisasjoner som jobber med opplæring og skole i Europa. Hersleb vgs. har for perioden 2016-2019 et Strategisk Partnerskap med Menntaskólinn í Reykjavík.

Erasmus+