Strategisk Partnerskap

Island

Partnerskapet mellom Menntaskólinn i Reykjavík (MR) og Hersleb vgs. i Oslo er starten på et langsiktig samarbeid som skal utvikle organisasjonene og deres elever og ansatte både faglig og sosialt. Målet er at deltakerne skal oppleve noe man ikke har muligheten til i sitt eget land. Landenes geologi skiller seg sterkt fra hverandre og vil dermed kunne komplementere geofagundervisningen ved de to skolene. Hovedfokuset med prosjektet vil være klimaendringer, georessurser og geoforskning. Her vil det være naturlig å trekke inn utfordringene som knytter seg til klima og miljø. Målet med dette vil være å gjøre elevene mer ansvarlige, øke deres bevissthet rundt miljøproblematikken og utfordre dem på hvordan man best mulig kan bevare jorden for fremtidige generasjoner og hvordan leve bærekraftig.

Erasmus+