Reisebrev fra Spania, mars 2019

Buenos Dias 😊

Vi har blitt utplassert i Spania, hvor vi bor i en fin leilighet i leilighetskomplekset Alfaz del Sol. Vi har fått muligheten til å oppleve hvordan yrket vårt blir utøvet her i Spania. Vi er tre jenter som har praksis på tannlegekontor og legekontor. Vi arbeider som tannhelsesekretær og helsesekretærer.

Praksisen vår går ut på å utføre prosedyrer, utføre enkle administrative arbeidsoppgaver og kommunisere med pasienter i ulike livssituasjoner. Vi har praksis i Albir (legekontor) og La Nucia (tannlegekontor). Vi har i løpet av disse ukene blitt kjent med praksisstedet og yrket vi har valgt.

Vi har også hatt utflukter til Alicante, Benidorm, Albir, Altea, Guadelest og blitt godt kjent i landsbyen hvor vi bor, Alfaz del Pi. Vi har også spanskkurs etter praksis to ganger i uka. Oppholdet vårt går nå mot slutten, men dette har vært en veldig fin opplevelse og lærerikt. I tillegg til det har vi stortrivdes og skapt et nytt vennskap med hverandre.

Hilsen oss jentene fra VG3 HO - Hersleb.