Gjør det!

gruppebilde

Gjør Det! er mobilitetsprogrammet som skal bidra til tre ting: styrke fag- og yrkesopplæringen, styrke båndene til Tyskland, og senke terskelen for å komme i gang med internasjonale prosjekt. Hensikten med programmet er å gi norske lærlinger og elever et praksisopphold ved en relevant skole eller bedrift i Tyskland for å skape innsikt i tysk arbeidsliv og kultur, styrke partnerskap mellom utdanningsinstitusjoner og næringsliv i Tyskland og Norge, og øke allmennkunnskapen om Tyskland.

Siden 2008 har elever ved avdeling for Helse- og oppvekstfag hatt muligheten til å være på et to ukers praksisopphold i Potsdam i Tyskland. I mars i år reiser sju nye elever nedover til Tyskland for to skoleuker litt utenom det vanlige.