Det du (ikke) ser

Bilder av kantineområdet og bildene

Bildene er nå hengt opp i kantineområdet på skolen, og presentasjonen av hele prosjektet/ alle historiene finner du her