Foreldrekonferanse 14. november

Hersleb vgs

På møtet vil dere få muligheten til å snakke med de ulike lærene som barnet ditt har, samt rådgivere og ledelsen ved skolen. Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme. Velkommen skal dere være!

Program for VG2 ST:

1) Generell info i auditoriet (17.30-18.00)
-Status Vg2 ST skoleåret 2018/2019
-Fraværsregelen
-Hva skjer når elev blir 18 år?
-Veien mot vitnemål

2)      Samtale med faglærere (18.00-19.30)

-Hvordan gjør eleven det faglig?
-Hva kan eleven gjøre for å bli bedre?

Program VG2 HO:          

1)   Generell info i auditoriet (18.00-18.30)

-Status Vg1 ST skoleåret 2018/2019
-Fagretning neste år og praksis

 

2)   Samtale med kontakt- og faglærere (18.30-20.00)

-Hvordan gjør eleven det faglig?
-Hva kan eleven gjøre for å bli bedre?