Foreldremøte 2.11 Vg2, Vg3 ST og HO og Påbygg

Skolen høst 2021

kan du lese presentasjonen. Ta gjerne kontakt med skolen, om det er ting du lurer på.