Tilbake på rødt nivå med skole- og hjemmeundervisning fra mandag 19. april

Bilde tatt av Heidi M Skjebstad/UDE

Uke 16
Mandag: Vg1 ST, Vg1 HO og 3HESB har hjemmeundervisning
Tirsdag: Alle hjemme, unntatt Vg1 ST, Vg1 HO og Vg2HO som er på skolen og har vurdering
Onsdag: Vg2 ST, Vg3 ST, 3PBA, 3PBD, 3TAA har hjemmeundervisning. Pyskologi 2 har vurdering på skolen.
Torsdag: Alle hjemme, unntatt Vg2ST, Vg3 ST og Påbygg som er på skolen og har vurdering
Fredag: Vg1ST, 2HSA, 2HSB, 2HSC, 2HSD, 3PBB, 3PBC og 3HESA har hjemmeundervisning

Uke 17
Mandag: Vg1 ST, Vg1 HO og 3HESB har hjemmeundervisning
Tirsdag: Vg1 HO, Vg2HO, 3PBB og 3PBC har hjemmeundervisning
Onsdag: Vg2 ST, Vg3 ST, 3PBA, 3PBD, 3TAA har hjemmeundervisning
Torsdag: Alle er hjemme, unntatt GS, Vg2 og Vg3ST. ST skal ha vurdering på skolen. Fredag: Vg1 ST, 2HSA, 2HSB, 2HSC, 2HSD, 3PBB, 3PBC og 3HESA har hjemmeundervisning

GS elevene har undervisning på skolen hver dag. 

Smittevernsreglene er skjerpet og skolen vil ha egne koronaverter som vil ta deg i mot når du kommer på skolen. Kantinen vil være åpen, men kantineområdet vil bli avstengt. 

Viktige regler:

 • Er du syk eller har symptomer på korona, bli hjemme
 • Kom rett før timen starter og gå hjem rett etter din siste time
 • Vask eller sprit hendene når du kommer til skolen, samt ofte i løpet av dagen
 • Hold avstand hele tiden
 • Unngå trengsel på toalettet
 • Følg merkingen på gulvet
 • Unngå klemming og handshakes
 • Unngå å rope eller skrike
 • Bruk munnbind riktig og kast disse i søppelkassen
 • Rett deg etter beskjeder fra skolens ansatte

Litt om organisering

 • Du følger plan for når du skal være på skolen og når du skal være hjemme 
 • Renholdet på skolen forsterkes
 • Hovedregelen er du skal ut i friminuttene
 • Send melding til Leila Belmekki i resepsjonen, i steden for å møte der fysisk
 • Du kan sitte inne på din plass i klasserommet ditt (ikke andres) i friminuttet
 • Plan 0 blir stengt av. Du kan for eksempel ikke sitte i kantineområdet
 • Kantinen er åpen slik at du kan handle mat
 • Du får gratis frokost hver morgen (innpakket)
 • Munnbind anbefales i fellesområdene og kan også brukes i klasserommet
 • Tre koronaverter skal hjelpe oss til å praktisere smittevernreglene på en god måte. De skal bla stå i inngangspartiet og vil spørre om du er frisk og ikke har symptomer på korona. Er du syk eller har symptomer på korona blir du bedt om å gå hjem. Du får ikke fravær. Koronavertene vil også passe på at alle vasker/spriter hendene, bruker munnbind riktig og ellers følger reglene.
 • Elever som gjentatte ganger ikke følger smittevernreglene og derigjennom utsetter medelever og ansatte for smitte samt gjør folk utrygge, kan få anmerkning eventuelt bli bedt om å gå hjem
 • Elevrådet på H20 har en egen koronagruppe som du kan kontakte

 

Det er utarbeidet ny veileder om smittevern i videregående skoler, og denne følger ulike nivåer. Felles for alle nivåer er at du skal: 

 • være hjemme om du har symptomer eller er syk. 
 • vaske hendene ofte og ha god hygiene. 
 • holde avstand. 

Du kan lese mer om hva de ulike nivåene i vgs betyr her

Vi vet at det er utmattende at situasjonen er så skiftende, men husk at vi er mange på skolen som er der for deg! Ta kontakt om det er noe vi kan hjelpe deg med. Husk at H20 har en egen hjertetelefon, du kan ringe/sende sms.

I februar betemte regjeringen at skriftlig eksamen for alle elever er avlyst, med følgende presiseringer:

 • Alle skriftlige eksamener avlyses for elever.
 • Alle muntlig-praktiske og praktiske eksamener avlyses for elever.
 • Lokalgitt muntlig eksamen for 10. trinn gjennomføres.
 • Lokalgitt muntlig eksamen for VG3 gjennomføres.
 • Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen. Elever med rett til ny, utsatt og særskilt eksamen våren 2021gjennomfører eksamen sammen med privatistene.
 • Fag- og svenneprøver avlyses ikke, men gjennomføres etter gjeldende smitteverntiltak.
 • Standpunktkarakterer for alle fag det ikke er muntlig eksamen i settes i uke 23.
 • Standpunktkarakterer i fag der det er muntlig eksamen, settes i uke 22. Skal gjennomføres.
 • Det ses på muligheter for å organisere en annen type ekstern vurdering for elever som ikke får eksamen.

Mer informasjon finner du på regjeringens sine sider