Velkommen til foreldremøte for Vg1 onsdag 13. november kl. 18.00

innvendig

Program:
- Rektor ønsker velkommen i auditoriet
- Mulighet for å snakke med kontaktlærere og alle faglærere.

Det blir enkel bevertning.

Vi håper å se deg som foresatt. Du er en viktig samarbeidspartner for oss.

Hilsen

Astrid Grytte

rektor


Foreldremøte Vg2/Vg3: Onsdag 27. november kl. 18.00-20.30