Hersleb vgs er tildelt midler fra Sparebankstiftelsen

Fra mottakelsen

 

Pilotprosjektet 'Grønland flytende hage' har til hensikt å ta i bruk vannflaten på Akerselva til å drive produktive- og formidlingsrettede aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet.

 

Målet er at den flytende hagen skal fungere som levende læringsarena og et utstillingsvindu for muligheter innen lokal dyrkning/urbant landbruk og enkle, fornybare energiløsninger.

 

Et annet viktig element er å ha de flytende hagene mobile, slik at plantene kan vokse og pleies på Grønland, men ved behov kunne flyttes ned Akerselva til Fjordbyen i Oslo. Slik vil man også bidra til å føye sammen områder i byen,  ved å rette oppmerksomheten mot noe vi alle er avhengige av- matproduksjon.