Selvtesting til og med uke 41

Bilde av ansatte som pakker testutstyr

Du vil få utdelt nye tester før høstferien.
Etter uke 41 kan det fremdeles bli testing på skoler med mye smitte
Les mer om karantene og isolering (FHI)
Les mer om råd til og testing av ungdom og voksne(FHI)
Les mer om massetesting i videregående skoler

 

Bilde av testutstyr du finner i konvolutten