Ta studiespesialisering på 2 år

Elever på ST

Visste du at Hersleb er den eneste skolen som tilbyr videregående studiespesialisering på 2 år?tudiekompetanse på 2 år

 

Hos oss får du:

 • Du får studiekompetanse med full realfagsfordypning på to år.
 • Du kan begynne tidligere på høyere utdanning.

Motiverte elever og godt klassemiljø

 • Du kommer i en klasse der alle har stor læringsvilje og høy motivasjon.
 • Du vil ta del i gode diskusjoner og mye samarbeidslæring.
 • Du blir en del av et godt felleskap både i og mellom klassene våre på 2-årig studiespesialisering.

Mer effektiv og intensiv læring

 • Du vil oppleve et effektivt læringsmiljø som gjør du kommer dypere inn i aktuelle temaer og får mer dybdelæring.
 • Du vil få en undervisningen som foregår i et høyere tempo og det brukes mindre tid på repetisjon.
 • Du vil møte lærere som tør å utfordre deg – og elever som liker å bli utfordret.
 • Du vil møte elever som utfordrer hverandre.
 • Du vil oppleve at læreren fokuserer på det du vil få bruk for i videre studier

 Tett oppfølging og veiledning fra lærere

 • Du vil få tett oppfølging og veiledning fra lærerne dine.
 • Du vil bli godt kjent – både med elever og lærere.
 • Du vil få tilbud om kurs i studieteknikk og en grundig gjennomgang av kilder og kildebruk, noe du vil kunne bruke i dine videre studier.

Fokus på realfag

 • Du begynner med fordypning i fysikk, kjemi og biologi allerede på Vg1.
 • Du får høyt utdannede lærere innenfor realfag.
 • Du får tilgang til et nytt og moderne laboratorium

Vi gir deg et forsprang inn på universitetet

 • Vårt samarbeid med UiO og Naturhistorisk museum gjør at du får være med på aktiviteter andre elever ikke får oppleve. Det er både spennende og utfordrende.

Nysgjerrig og lurer på om dette er noe for deg eller ditt barn? Lyst til å besøke skolen vår og være med i en time? Eller vil du snakke med elever som i dag tar 2-årig hos oss eller lærere som underviser på 2-årig?

Send oss gjerne en mail slik at vi kan gjøre en avtale.

Her finner du mer informasjon om tilbudet og de fagvalg som dette innebærer