Skolemelding

Osloskolen lanserer Skolemelding

Meldingsløsningen i Skoleplattform Oslo testes for
tiden med tanke på forbedringer. Dette innebærer at du kan ha fått en epost
hvor det står «test». Disse epostene kan du se bort fra. Testene er et ledd i å
gjøre løsningen enda bedre, og vi beklager om du opplever det som støy. Vennlig
hilsen oss som jobber med Skoleplattform Oslo og meldingsløsningen. Ta kontakt
med brukerstøtte via itsportal@ude.oslo.kommune.no
for eventuelle avklaringer