Hovedseksjon

Stipend - husk at du må søke

Bilde tatt av Heidi M Skjebstad/UDE

Du kan få innti 4603,- for et helt år. Du skal ikke betale tilbake stipendet. Søk om utstyrsstipendet hos Lånekassen.