Planen for resten av skoleåret - Juni 2020

Skolebygget sett fra skolehagen

Vår plan for resten av skoleåret er justert, men fraviker ikke den opprinnelige planen vesentlig. Dette da det aller viktigste nå er at du  får god vurdering i fagene. Fortsatt blir derfor skoledagene en blanding av fysisk tilstedeværelse på skolen og digital undervisning. Lærerne har lagt mye arbeid ned slik at alle skal få vist sin kompetanse i fagene og få standpunktkarakterer. Du derfor møte i henhold til vedlagte plan. Det er viktig at du også noterer deg når din klasse skal møte opp for å levere inn PC/bøkene.  Se planen under Juniplan 2020 til høyre på siden/ under dersom du er på tlf din. 

Vi vil takke av våre flinke avgangselever og inviterer til en seremoni som vil foregå på skolen vår. Siden vi ikke kan samle alle på en gang, vil vi dele inn dere inn på følgende datoer:
12.06: GS, 16.06: HO og 17.06: ST/2STE og påbygg.

Vi planlegger også en avslutning for Vg1 og Vg2 og GS og vil inviterer til hagefiesta den 18.06. Mer informasjon om dette vil dere få etterhvert.

Lykke til i innspurten og ta kontakt om det er noe du lurer på.

 

Mvh

Ledelsen v/Astrid Grytte (rektor)

Juniplan 2020