Til elever og foresatte

Skolebygget sett fra skolehagen

Vi er inne i siste innspurt før sommerferien. Det viktigste nå er at dere elever får god vurdering i fagene. Vi skulle gjerne sett flere elever oftere på skolen, men det er dessverre ikke mulighet for alt for store samlinger av mennesker enda. Skoledagene blir en blanding av fysisk tilstedeværelse på skolen og digital undervisning, og all organisering av skoleaktiviteter skjer på måter som ivaretar smittevernreglene.  Alle elever må møte i henhold til vedlagte plan. Lærerne har lagt mye arbeid ned slik at elevene skal få vist sin kompetanse i fagene og få standpunktkarakterer.

 

Vi holder også på å planlegge avslutning for våre avgangselever. En seremoni slik vi pleier å ha, vil ikke være mulig, men vi jobber for å finne et godt alternativ. Dette kommer vi tilbake til.

 

Se oversikt over dagene, i dokumentet til høyre på siden, og ta gjerne kontakt om noe er uklart!

 

Mvh

Ledelsen v/Astrid Grytte (rektor)