Vanlig skole og fraværsregel

Bilde tatt av Heidi M Skjebstad /UDE

De grunnleggende smittevernrådene gjelder fortsatt. Det betyr at du:
- Skal være hjemme dersom du er syk
- Vaske hender og opprettholde god hygiene
- Rydde etter deg, slik at vi kan opprettholde et godt renhold

Fra 11. oktober gjeninnføres fraværsreglene som innebærere at du ikke lenger kan bruke egenmelding eller en bekreftelse fra en foresatt ved fravær av helsegrunner. Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon (symptomer på korona), skal du teste deg. Er testen negativ, kan du gå på skolen dersom allmenntilstanden din er god. 

Fraværsregler i videregående opplæring
Tilbake til normalen i skoler og barnehager