Hovedseksjon

Endelig helt normal skole

Bilde tatt av Heidi M Skjebstad /UDE

Husk at det er superviktig at du kommer på skolen. Selv om elever har fravær som er dokumentert, kan elever oppleve at de ikke får bestått karakter. Dette da fraværet er så stort at læreren ikke har grunnlag for å kunne vurdere hva eleven har lært i faget. 

Du finner oppdatert koronainformasjon her