Samarbeid på tvers av landegrensene- spennende tilbud til elevene våre!

Samarbeid over landegrensene

Hersleb har over en tre års periode hatt et samarbeid med en skole på Island (Menntaskolinn), der vi har sendt 36 elever og 6 lærere til Island og mottatt samme antall hos oss.

Elever og lærere fra Hersleb har tatt med seg feltbøkene og prøvd seg som ekte geologer på Island. Oppholdet har gitt elevene muligheten til å observere det teoretiske stoffet fra lærebøkene på nært hold, som hotspots, vulkaner og naturressurser. En gang i året har geofagelevene fra Menntaskolínn í Reykjavík kommet på besøk til Hersleb vgs. og Oslo. Samarbeidet har gitt  elevene en sjanse til å oppleve noe de ikke har muligheten til i sitt hjemland – både faglig og sosialt.

Prosjektet har vært støttet av Erasmus+ og er nå avlsuttet og evaluert.

Prosjektet har vært så vellykket, at vi nå sammen har søkt om nye midler så vi kan fortsette samarbeidet. Får vi midler kommer vi fra høsten 2019 arbeide sammen om et felles geofag-fysikk prosjekt om tilvirkning av fornybar energi. Dette vil bli et spennende tilbud til elever på skolen vår.