Viktig oppdatering på hva som skjer på H20 fra 27. april 2020

Skolen og sommerhage

Det blir fortsatt digital hjemmeundervisning og stengt skole for de fleste elever: Kun elever som er direkte kontaktet og som går på Vg3 Helse- og oppvekstfag skal tilbake i uke 18 .

 

Det er kun elever som går på Vg3 HO, som skal tilbake i uke 18. Disse elevene blir kontaktet, og får nærmere informasjon om tidspunkt for oppstart, samt de nye rutinene som gjelder.  Vi vil presistere at det er kun disse elevene og ingen andre elever som skal tilbake på H20 nå.

Skolen skal ha alle nødvendige tiltak ihht smittevernsrutinen på plass før elevene kommer tilbake, slik at oppstarten blir så sikker og god som mulig. Smitteveilederen som er laget for videdregående skoler, finner du her

Det er videre bestemt at elever på Vg2 HO også skal tilbake til skolen etter hvert, men behovet her er annerledes enn på Vg3 HO. Elevene dette gjelder vil bli kontaktet og få nærmere beskjed om oppmøtetid så fort det blir bestemt. Vi vil derfor presisere at ingen elever fra Vg2 HO skal møte på skolen i uke 18.

Det er undervisningen i programfag og YFF som skal prioriteres på skolen. Fellesfag fortsetter som hjemmeundervisning.

Eksamen er avlyst - Standpunktkarakterer blir gjeldene.

 

Alle skriftlige eksamner, praktisk, muntlig praktisk og muntlig eksamen er avlyst for alle elever i videregående skole. Dette betyr at det er standpunktkaraktene som blir gjeldende. Husk at det er avgangsfag på alle trinn og standpunktkarakterer i avgangsfagene kommer på vitnemålet. Er du avgangselev, får du kun vitnemål dersom alle fagene er bestått.

Lærene våre jobber nå med å sikre at de har nok grunnlag for å sette karakterer i fagene. Som elev er det viktig at du fortsatt logger deg på og deltar i undervisningen/ vurderingssituasjoner. Selv om det fortsatt er hjemmeundervisning i alle fag for de aller fleste, er det fortsatt skole og karakter skal settes. Vår viktigste oppgave og mål er å bidra til at du som elev fullfører og består, også i den situasjonen vi er i i dag. Dersom det er noe du trenger hjelp til, lurer på noe eller om det er behov for tilrettelegging, må du ta kontakt med læreren din (eller benytte deg av skolens hjertetelefon – link dit). Det samme gjelder dine foresatte.

 

Lykke til med innspurten – vi har god tro på at du vil klare det!