Hovedseksjon

Nabolagshager og Oslo Living Lab

I grønne byer er det godt å bo i og Nabolagshager lager møteplasser og bynatur der asfalt og betong dominerer. De jobber med internasjonale forskningsprosjekter og lokale løsninger, bak skjermen og med hendene i jorda. Nabolagshagens verktøy er medvirkning, byøkologi og entreprenørskap. 

Sentralt i Nabolagshager er Oslo Living Lab, deres ungdomsprogram. Her utforsker vi grønne framtidsjobber som ikke krever universitetsutdannelse, og som er sirkulære, regenerative, klimanøytrale og sosialt bærekraftige. I Oslo Living Lab ansetter Nabolagshager ungdommer fra H20 i deltidsstillinger for å utforske disse grønne framtidsyrkene og samtidig bidra til å skape en triveligere by. Vår erfaring er at elevene ved H20 er positive, kreative, og eksepsjonelt gode på å spille hverandre gode. 

Les mer på nettsidene til Nabolagshager eller til Oslo Living Lab og følg de på @nabolagshager og @oslolivinglab i sosiale medier.