Hovedseksjon

Biologi i Botanisk hage

Insektshotell

- Jeg hadde hørt om insekthotell før, men det var lærerikt og interessant å være med på å faktisk lage et, sier Rumit, elev i biologiklassen ved Hersleb videregående skole.

- Jeg trodde et insekthotell var for å fange insekter, men det er jo egentlig motsatt, sier Zuhal. - I dag har vi lært om hvorfor insekthotellet er plassert her ved slåttemarken, og så har vi øvd oss på å lage hypoteser om hvordan vi tror insekthotellet vil fungere.

Elevene har tidligere vært med på å fange insekter, og disse er sendt til Canada for analyse.

- Vi har ikke fått resultatene ennå, men det hadde vært kult hvis i hadde funnet en ny art. Kanskje vi kan gi navn til den nye arten? sier Zuhal og Rumit.

Mer informasjon om prosjektet finnes på hjemmesiden til Naturhistorisk museum.