Hovedseksjon

Påbygging til generell studiekompetanse

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Du kan få generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå VG3/VG4 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (fag- eller svennebrev eller 3-årig yrkesfaglig skoleløp (Vg1+Vg2+Vg3)


Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, dagtid,
23 t/u

Inntakskrav:

  • fagbrev/svennebrev fra Kunnskapsløftet. Det godkjennes også som inntaksgrunnlag hvis søkeren er på slutten av et læreforhold og fagprøve/svennebrev avlegges i august/september/oktober
  • vitnemål fra Kunnskapsløftet

Søkerne må ha bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 for å bli tatt inn, og ha bestått fagprøve/svennebrev/skole Vg3 dersom dette er avlagt/gjennomført.


Påbygging til generell studiekompetanse,
dagtid, 30 t/u

Inntakskrav:

  • Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp)

Hersleb vgs. vil for skoleåret 2022/2023 tilby 1 klasse med 30 timers kurs og 2 klasser med 23 timers kurs

Du kan velge disse programfagene 2022/2023:

Biologi 1
Entreprenørskap 1
Engelsk 1
Sosiologi og sosialantropologi
Sosialkunnskap

Mer generell informasjon om tilbudet kan du lese på vilbli.no