Informasjon om tilbudet

Bilde av elever i botanisk hage

Du kan få generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (fag- eller svennebrev eller 3-årig yrkesfaglig skoleløp (Vg1+Vg2+Vg3))


Påbygging til generell studiekompetanse etter yrkeskompetanse, dagtid, 23 t/u

Inntakskrav:

  • fagbrev/svennebrev fra Kunnskapsløftet. Det godkjennes også som inntaksgrunnlag hvis søkeren er på slutten av et læreforhold og fagprøve/svennebrev avlegges i august/september/oktober
  • vitnemål fra Kunnskapsløftet

Søkerne må ha bestått alle fag fra Vg1 og Vg2 for å bli tatt inn, og ha bestått fagprøve/svennebrev/Vg3 dersom dette er avlagt/gjennomført.


Påbygging til generell studiekompetanse med realfaglig fordypning,
dagtid, 30 t/u

Inntakskrav:

  • Vg1 og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og
  • Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp)

Søkerne må ha bestått matematikk og naturfag fra Vg1 og norsk og engelsk fra Vg2 for å bli tatt inn. Ettersom programfagene ikke føres videre på Vg3 påbygging, kan søkerne tas inn til Vg3 påbygging uten å ha bestått programfagene og prosjekt til fordypning fra Vg1 og Vg2, men for å få vitnemål etter fullført Vg3 påbygging må alle fag være bestått.

Hersleb vgs. vil for skoleåret 2018-2019 tilby 1 klasse med 30 timers kurs og 2 klasser med 23 timers kurs


Du kan velge flere programfag (se informasjonsboks til høyre)

Mer generell informasjon om tilbudet kan du lese på vilbli.no