Hovedseksjon

Rett til stipend

Informasjon fra Lånekassa

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no. Har du fått skoleplass, kan du søke nå

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du slutter eller tar en pause i utdanningen bytter skole eller studieretning flytter hjem til foreldrene dine 

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du har stort fravær slutter i et fag får fritak fra et fag. Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får. 

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no