2 årig løp - fra skoleåret 2022/2023

Bilde tatt av heidi M. Skjebstad/UDE

H20 vgs har som eneste skole i Norge som har hatt et tilbud der du kan ta Studiespesialisering over 2 år. Dette var en forsøksordning, med meget gode resultater. Dessverre vil ikke dette være et tilbud vi kan gi, skoleåret 2021/22 da prosessen for videreføring er blitt forsinket på grunn av korona og den usikre situasjonen vi er inne i. H20 er i prosess for å kunne tilby 2-årig løp permanent fra skoleåret 2022/2023.

Hva vil 2- årig løp innebære for deg som elev?

Som elev på 2-årig får du fullverdig vitnemål etter 2 år og kan begynne på univeristetet og høyskole. Du går i en liten klasse med andre motiverte elver og får tett oppfølging av dyktige lærere. Du har flere undervisningstimer i uka, og det blir lagt undervisning til siste sommerferieuke og høstferie. En av ukene blir lagt til universitsby i Europa. 25 % av fagtimene er gjort om til veiledning og selvstudieum. Dette gir deg mulighet til å forkusere på det faglige du har behov for, men krever en del selvdisiplin. 


Når du går 2-årig får du:

  • Et fullstendig førstegangsvitnemål
  • Mulighet til full realfagsfordypning med tilleggspoeng
  • Begynne med programfag allerede i Vg1
 
Og skulle du være uheldig og ikke få de resultatene du ønsket deg, vil du kunne ta opp eksamener det tredje året og fortsatt få førstegangsvitnemål.
 
Inntakskravene er følgende:
  • Karaktersnitt 4,5 eller bedre
  • Karakteren 5 eller bedre i matematikk, norsk hovedmål skriftlig og engelsk skriftlig
  • Fremmedspråk i ungdomsskolen (eller muligheten til å ta mormålseksamen)
 
2-årig Studiespesialisering har egen søkekode på VIGO.
 
Ta kontakt med skolen, enten direkte eller på epost til oss om du har spørsmål! Fortsatt usikker på om dette er noe for deg? Se her