Hovedseksjon

2-årig løp - ikke avklart oppstart

Bilde tatt av heidi M. Skjebstad/UDE

Hersleb vgs har som eneste skole i Norge som har hatt et tilbud der du kan ta Studiespesialisering over 2 år. Dette var en forsøksordning, med meget gode resultater. Dessverre vil ikke dette være et tilbud vi kan gi skoleåret 2022/23. Vi jobber for og ønsker at tilbudet skal bli permanent, men prosessen for videreføring er blitt forsinket på grunn av korona

Hva vil 2- årig løp innebære for deg som elev?

Som elev på 2-årig får du fullverdig vitnemål etter 2 år og kan begynne på univeristetet og høyskole. Du går i en liten klasse med andre motiverte elver og får tett oppfølging av dyktige lærere. Du har flere undervisningstimer i uka, og det blir lagt undervisning til siste sommerferieuke og høstferie. En av ukene blir lagt til universitsby i Europa. 25 % av fagtimene er gjort om til veiledning og selvstudieum. Dette gir deg mulighet til å forkusere på det faglige du har behov for, men krever en del selvdisiplin. 


Når du går 2-årig får du:

  • Et fullstendig førstegangsvitnemål
  • Mulighet til full realfagsfordypning med tilleggspoeng
  • Begynne med programfag allerede i Vg1
 
Og skulle du være uheldig og ikke få de resultatene du ønsket deg, vil du kunne ta opp eksamener det tredje året og fortsatt få førstegangsvitnemål.
 
Inntakskravene er følgende:
  • Karaktersnitt 4,5 eller bedre
  • Karakteren 5 eller bedre i matematikk, norsk hovedmål skriftlig og engelsk skriftlig
  • Fremmedspråk i ungdomsskolen (eller muligheten til å ta mormålseksamen)
 
Ta kontakt med skolen, enten direkte eller på epost til oss om du har spørsmål og se gjerne her