Helseservicefag Vg2

HO Potsdam

I helsefagyrkene vil du komme i kontakt med mennesker som er syke og personer i ulike problem og stressituasjoner. I opplæringen vil det bli lagt vekt på å utvikle holdninger som innebærer toleranse, respekt, glede og engasjement i mellommenneskelige forhold. Det er viktig at elevene utvikler en god observasjonsevne, der omsorgen for hele mennesket er målet.

Skolen har flotte lokaler som muliggjør mye praktisk opplæring. Det vil være mulighet for praksis en dag i uken på apotek, tannlege-, lege- eller sykehuskontor.

Elever fra Vg2 kan få tilbud om praksis i Tyskland eller England.

Vg2 Helseservice på Hersleb vgs. består av fire klasser.

Mer generell informasjon om Vg2 Helseservicefag finner du på vilbli.no.

Programfag på Vg2 Helseservicefag

Helsefremmende arbeid
Kommunikasjon og samhandling
Yrkesutøvelse
Prosjekt til fordypning

Fellesfag Vg2 Helseservicefag

Norsk

Engelsk

Samfunnsfag

Kroppsøving