Hovedseksjon

Elevrådet 2023-2024

Bilde av elevrådsleder og nestledere

Elevrådet skal: 

  • Bidra til et godt skolemiljø
  • Elevrettigheter
  • Internasjonalt engasjement

Elevrådet har følgende komiteer:

  • Skolemiljø- og arrangementskomiteen
  • Bærekraftskomiteen
  • Internasjonal komitee

Elevrådsrepresentanter har vært på lederkurs i regi av Forandringshuset Grønland. Der jobbet de med visjon, verdier og mål. De fikk også trene på debattsangeren. 
Adeena og Lavan fra Elevrådet deltok på årets Elevrådskonferanse. Tema var kunstig intelligens og GPT chat.
Elevrådsrepr på konferanse1.jpg

Elevrådsrepr på konferanse2.jpg