Elevrådet - H20 trenger engasjerte elever til nytt elevråd

Elevrådsstyret 2019/2020

Elevrådet består av rundt 60 engasjerte representanter og varaer!  Elevrådet jobber året rundt med å fremme saker som angår elever på skolen. Fokusområdene i 2019/2020 var:  

  • Bidra til et skolemiljø hvor alle føler seg inkludert og sett
  • Ha en aktiv skolehverdag med arrangementer, markeringer og tradisjoner
  • Ansvar for innsamlingsaksjon

I forrige skoleår satte elevrådet elevrettigheter i fokus. De jobbet også hardt mot mobbing og for å gjøre skolen til et bedre sted for elevene å være. Dessverre ble mye av arbeidet lagt på is, da skolen vår ble stengt. 

Nå har skolen kostituert en leder, som du kan ta kontakt med dersom du har spørsmål eller ønsker å bli med på laget:
Leander S Fjeldstad

Følg elevrådet ved Hersleb vgs. på Facebook.

Elevrådsleder Leander

Elevrådsleder er Leander S. Fjeldstad. Han går på påbygg - 3PBB