Elevrådet

Elevrådet 2016/2017

Fokusområder for skoleåret 2016/17:

  • Bidra til et skolemiljø hvor alle føler seg inkludert og sett
  • Ha en aktiv skolehverdag med arrangementer, markeringer og tradisjoner
  • Ansvar for innsamlingsaksjon
 
Har du forslag eller saker du ønsker vi skal ta opp? Send en mail til Zainab Ahmed.
 
Elevrådet har også interne arrangementer som hytteturer, overnattinger og markeringer! Vi drar også på konferanser og andre arrangementer for elevråd i hele Oslo. Som representant jobber du ikke bare med saker, men lærer masse om elevdemokrati, skolepolitikk og hvordan man driver organisering (av aktiviteter og annet) på en skole. 
 
Har du lyst til å bli representant for din klasse? Det har ingenting å si om du har erfaring eller er politisk interessert - det viktigste er at du er engasjert! Meld deg ved neste representantvalg, da vel! Dette er på starten av hvert skolesemester.

Følg elevrådet ved Hersleb vgs. på Facebook.

Elevrådet 2016/2017

Elevrådet ved Hersleb vgs. ble kåret til årets nykommer på Elevrådskonferansen 2016.

 

Årets nykommer

        

Drawing of a city