Hovedseksjon

Elevrådet 2022-2023

Elevrådsleder Isra Athir

Nestleder Mohammed.jpg

Mohammed Ismael i 2STC er nestleder. 

Elevrådet skal: 

  • Bidra til et godt skolemiljø
  • Elevrettigheter
  • Internasjonalt engasjement

Elevrådet har følgende komiteer:

  • Skolemiljø- og arrangementskomiteen
  • Bærekraftskomiteen
  • Internasjonal komitee

Elevrådsrepresentanter har vært på lederkurs i regi av Forandringshuset Grønland. Der jobbet de med visjon, verdier og mål. De fikk også trene på debattsjangeren. 

Følg elevrådet til H20 på Facebook.

Elevrådsrepresentanter på lederkurs
Gutter på lederkurs