Elevrådet

Elevrådet 2017-2018

Fokusområdene vi jobber med er:

  • Bidra til et skolemiljø hvor alle føler seg inkludert og sett
  • Ha en aktiv skolehverdag med arrangementer, markeringer og tradisjoner
  • Ansvar for innsamlingsaksjon

I år vil elevrådet sette elevrettigheter i fokus. Vi vil også jobbe hardt mot mobbing og gjøre skolen et bedre sted for elevene å være. Vi vil også jobbe for å få et fint skolemiljø og danne et felleskap, ved å blant annet arrangere flere eventer i løpet av skoleåret.

Vårt fokus vil alltid være elevene og håper å kunne danne tillit hos alle elevene på skolen slik at enhver kan føle seg komfortable med å ta kontakt med oss.

Elevrådet har også interne arrangementer som hytteturer, overnattinger og markeringer! Vi drar også på konferanser og andre arrangementer for elevråd i hele Oslo. Som representant jobber du ikke bare med saker, men lærer masse om elevdemokrati, skolepolitikk og hvordan man driver organisering (av aktiviteter og annet) på en skole. 

Har du forslag eller saker du ønsker elevrådet skal ta opp? Send gjerne elevrådsleder Fatima Hadouchi en e-post.

Følg elevrådet ved Hersleb vgs. på Facebook.

Elevrådet 2016/2017

Elevrådet ved Hersleb vgs. ble kåret til årets nykommer på Elevrådskonferansen 2016.

 

Årets nykommer