Elevrådet

Elevrådsstyret 2019/2020

Fokusområdene vi jobber med er:

  • Bidra til et skolemiljø hvor alle føler seg inkludert og sett
  • Ha en aktiv skolehverdag med arrangementer, markeringer og tradisjoner
  • Ansvar for innsamlingsaksjon

I år vil elevrådet sette elevrettigheter i fokus. Vi vil også jobbe hardt mot mobbing og gjøre skolen et bedre sted for elevene å være. Vi vil også jobbe for å få et fint skolemiljø og danne et felleskap, ved å blant annet arrangere flere eventer i løpet av skoleåret.

Vårt fokus vil alltid være elevene og håper å kunne danne tillit hos alle elevene på skolen slik at enhver kan føle seg komfortable med å ta kontakt med oss.

Elevrådet har også interne arrangementer som hytteturer, overnattinger og markeringer! Vi drar også på konferanser og andre arrangementer for elevråd i hele Oslo. Som representant jobber du ikke bare med saker, men lærer masse om elevdemokrati, skolepolitikk og hvordan man driver organisering (av aktiviteter og annet) på en skole. 
Elevrådsleder er Sagal Hussein. 

Følg elevrådet ved Hersleb vgs. på Facebook.

Elevrådsleder 2019/2020

Elevrådsleder er Sagal. Hun går på 3. året på Studiespesilalisering.