Hovedseksjon

Oslo universitetssykehus

Skole + sykehus = sant. Vi tok grep da sykehuset klaget på lavt faglig nivå blant nyutdannede helsesekretærer. Oslo universitetssykehus tar nå imot 50 helsesekretærelever fra H20.

Helsesekretær-elevene hos oss får en bedre og mer praksisnær utdanning enn tidligere. I samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) tar sykehuset inn 50 praksiselever fra vg2 helseservice og vg3 helsesekretær.

Elevene blir kastet ut i en realistisk arbeidssituasjon med høyt tempo, frister og prioritering av oppgaver. De lærer også helt andre ting enn de ville gjort på skolen. Elevene blir satt inn i helsesystemet Dips – et pasientadministrativt system som elevene ikke har tilgang til på skolen.

– Praksisen gir oss økt motivasjon og lyst til å lære mer, så vi henger med alt som skjer på jobben, forteller Sarah Jensen.

– På sykehuset må vi for eksempel bruke medisinsk terminologi på morgenmøtene. Da ser vi nytten av de ukentlige gloseprøvene i medisinske termer på skolen.

Utdrag fra Fagbladet