Hovedseksjon

Eksamensreglement 2023/24

1. Frammøte
2. Skriftlig eksamen
3. Eksamenstid
4. Merking og utfylling
5. Digital eksamen
6. Levering
7. Hjelpemidler
8. Brudd på regler, fusk eller forsøk på fusk
9. Forfall og sykdom ved eksamen
10. Eksamensresultater og rett til å klage.
Hele reglementet som du MÅ lese, finner du her .