Hovedseksjon

Eksamensreglement 2022/23

1. Frammøte
2. Skriftlig eksamen
-Eksamenstid
-Merking og utfylling
-Digital eksamen
-Levering
-Hjelpemidler
-Brudd på regler, fusk eller forsøk på fusk
-Forfall og sykdom ved eksamen
-Eksamensresultater og rett til å klage.
Hele reglementet som du MÅ lese, finner du her.