Hovedseksjon

Tilbud for elever på nivået under videregående opplæring

Elev tegner i kunstprosjekt

Hersleb videregående skole har 5 klasser for elever mellom 16–19 år med kort botid i Norge. Etter testing og intervju blir elevene tildelt plass på et grunnskoleløp som varer fra 1 til 3 år.

Du kan få undervisning dersom du: 

  • Er 16-19 år gammel
  • Har et annet morsmål enn norsk, dansk eller svensk
  • Har gjennomført vanlig grunnopplæring i norsk
  • Ikke kan dokumentere utdanning tilsvarende norsk grunnskole


Du får undervisning i følgende fag: 

  • Norsk
  • Matematikk
  • Engelsk
  • Samfunnsfag
  • Naturfag

I tillegg har de fleste klasser jevnlig timer med fysisk aktivitet og aktivitetsdager

Forsert, intensivt ettårig grunnskoleløp

Hvert år har vi en klasse som gjennomfører et forsert, intensivt ettårig grunnskoleløp. Elevene starter 2 uker før ordinær skolestart og har undervisning 2 dager i høst- og vinterferien samt regelmessig lørdagsundervisning.

Karakter og vitnemål:

Elevene får termin- og standpunktkarakterer alle tre skoleårene samt ordens- og adferdskarakter. Skolegangen fører fram til grunnskoleeksamen med én muntlig og én skriftlig eksamen.

Vitnemål fra grunnskoleopplæringen gir rett til å søke opptak til videregående skole.

GS gjengen