Hovedseksjon

Driftsstyret

Medlemmene i skolens driftsstyret og deres e-postadresser

Eksterne driftsstyremedlemmer
Leder
Masood Akta
E-post til Masood

Medlemmer
Helene Gallis
E-post til Helene
Sarah Prosser
E-post til Sarah

Fra skolen

Elevrepresentanter:
Hanan Zaaj
E-post til Hanan

Ansatterepresentanter:
Mirjana Zivanovic
E-post til Mirjana

Vara Harald Linløkken. E-post til Harald

Marianne Stavrum
E-post til Marianne

Sekretær
Astrid Grytte, rektor
astrid.grytte@ude.oslo.kommune.no