Driftsstyret

Medlemmene i skolens driftsstyre:

Eksterne

Driftstyreleder:
Masood Akta 
masood@umv.no

Helene Gallis
helenegallis@gmail.com

Fra skolen

Elevrepresentanter:
Fatima Hadouchi
fatimh1508@osloskolen.no

Shawn Figueroa
shawn1303@osloskolen.no

Ansatte:
Anja Teig, rektor
anja.teig@ude.oslo.kommune.no

Rune Haukeland, ansatterepresentant
rune2106@osloskolen.no

Marianne Stavrum, ansatterepresentant
marianne.stavrum@ude.oslo.kommune.no

(Kjetil Gunnarson og Inger Anne Nordal, vara for ansatterepresentanter)