Driftsstyret

Medlemmene i skolens driftsstyre:

Eksterne
Driftstyreleder:

Masood Akta 
masood@umv.no
Helene Gallis
helenegallis@gmail.com

Fra skolen

Elevrepresentanter:
Sagal Hussein
sahua064@osloskolen.no

Aisha Osman

Ansatte:
Astrid Grytte, rektor
astrid.grytte@ude.oslo.kommune.no
Rune Haukeland, ansatterepresentant
rune2106@osloskolen.no
Marianne Stavrum, ansatterepresentant
marianne.stavrum@ude.oslo.kommune.no
(Kjetill Gunnarson og Inger Anne Nordal, vara for ansatterepresentanter)