Driftsstyret

Medlemmene i skolens driftsstyre:

Eksterne


Masood Akta, Driftstyreleder
masood@umv.no

Helene Gallis
helenegallis@gmail.com

Fra skolen

Elevrepresentanter:
Nimo Hassan Mohyadin
NimoNH96@outlook.com

Ali Abdul Rahman Al-Shemmari
ali2105@osloskolen.no

Ansatte
Anja Teig, rektor
anja.teig@ude.oslo.kommune.no

Rune Haukeland, ansatterepresentant
rune2106@osloskolen.no

Marianne Stavrum, ansatterepresentant
marianne.stavrum@ude.oslo.kommune.no

 

 (Kjetil Gunnarson og Inger Anne Nordal, vara for ansatterepresentanter)