Hovedseksjon

Strategisk plan for 2021

Bilde tatt av Heidi M. Skjebstad

Skolens strategisk plan ble vedtatt av Driftsstyret 19. februar 2021 og du kan lese hele planen her

Strategisk plan vedtatt i Driftsstyret 19.02.21

Vakker skole uansett årstid