Hovedseksjon

Strategisk plan

Bilde tatt av Heidi M. Skjebstad

Skolens strategisk plan ble vedtatt av Driftsstyret 19. februar 2021 og du kan lese hele planen her

Strategisk plan vedtatt i Driftsstyret 19.02.21

Vakker skole uansett årstid