Realfag eller Språk, samfunnsfag og Økonomi

Elever i arbeid i laboratorium

Videregående trinn 1 (Vg1) består i utgangspunktet utelukkende av fellesfag. Hos oss vil du på VG1 i tillegg til fellesfag kunne velge følgende programfag fra VG2: Geofag 1 eller Biologi 1.

På VG2 og VG3 vil du i tillegg til fellesfag velge til sammen inntil 7 programfag som fordeler seg innen de to programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Mer utfyllende informasjon om utdanningsprogrammet studiespesialisering finner du på vilbli.no.

Vg 2 og Vg3 Språk, samfunnsfag og Økonomi

Internasjonal engelsk

Samfunnsfaglig engelsk

Rettslære 1 og 2

Psykologi 1 og 2
Entreprenørskap 1

Markedsføring og ledelse 1 og 2

Politikk, individ og samfunn:

- Sosiologi og sosialantropologi

- Samfunnsgeografi

- Sosialkunnskap
Aktivitetslære 2 (fra idrett)

 

 

 

Fellesfag Vg1, Vg2 og Vg3 Studiespesialisering

Norsk (4, 4, 6)

Engelsk (5)

Naturfag (5)

Matematikk (5, 3)

Samfunnsfag (3)

Geografi (2)

2. fremmedspråk (4, 4)

Historie (2, 4)

Religion (3)

 

(antall timer)

Vg2 og Vg3 Realfag

Matematikk R1 og R2

Matematikk S1 og S2

Kjemi 1 og 2

Fysikk 1 og 2

Biologi 1 og 2

Geofag 1 og 2