Informasjon om tilbudet

Elever i arbeid i laboratorium

Videregående trinn 1 (Vg1) består i utgangspunktet utelukkende av fellesfag. 

Ved Hersleb vgs. vil du på Vg i tillegg til fellesfag kunne velge følgende programfag fra Vg2: Geofag 1 eller Biologi 1.

På Vg2 og Vg3 vil du i tillegg til fellesfag velge til sammen inntil 7 programfag som fordeler seg innen de to programområdene realfag og språk, samfunnsfag og økonomi

Mer utfyllende informasjon om utdanningsprogrammet studiespesialisering finner du på vilbli.no.

Vg 2 og Vg3 Språk, samfunnsfag og Økonomi

Internasjonal engelsk

Engelskspråklig litteratur og kultur

Samfunnsfaglig engelsk

Rettslære 1 og 2

Psykologi 1 og 2
Entreprenørskap 1

Markedsføring og ledelse 1 og 2

Næringslivsøkonomi:

- Økonomistyring

- Økonomi og ledelse

Politikk, individ og samfunn:

- Sosiologi og sosialantropologi

- Samfunnsgeografi

- Sosialkunnskap

 

 

 

Drawing of a city

Fellesfag Vg1, Vg2 og Vg3 Studiespesialisering

Norsk (4, 4, 6)

Engelsk (5)

Naturfag (5)

Matematikk (5, 3)

Samfunnsfag (3)

Geografi (2)

2. fremmedspråk (4, 4)

Historie (2, 4)

Religion (3)

 

(antall timer)

Drawing of a city

Vg2 og Vg3 Realfag

Matematikk R1 og R2

Matematikk S1 og S2

Kjemi 1 og 2

Fysikk 1 og 2

Biologi 1 og 2

Geofag 1 og 2

Drawing of a city