Entreprenørskap

I en global kunnskapsbasert økonomi er entreprenørskap og innovasjon sentralt for verdiskaping og velferd. Samfunnet kjennetegnes i økende grad av sosialt, kulturelt og økonomisk mangfold. For samfunnet blir individets evne til omstilling og nyskaping viktig. 

Formålet med 
programfaget entreprenørskap og bedriftsutvikling er å utvikle personlige egenskaper og holdninger og å gi kunnskap og innsikt i hvordan du kan se muligheter og å utvikle disse til bærekraftige virksomheter. Faget skal bidra til forståelse for entreprenørskap og hvilken rolle entreprenørskap spiller for næringsutvikling i Norge.

Entreprenørskap og bedriftsutvikling skal øke kompetansen om hvordan en virksomhet etableres, drives og utvikles. Videre skal faget øke forståelsen for etiske og miljømessige konsekvenser ved næringsvirksomhet. Opplæringen skal gi forståelse for ulike fagområder som ledelse, økonomi, markedsføring, salg og personalpolitikk. Faget skal gi innsikt i innovasjon og hva dette betyr for bedriftsutvikling og verdiskaping. Videre skal faget gi kompetanse om internasjonale markedsmuligheter og Norges rolle i internasjonal økonomi. Opplæringen skal fremme tverrfaglig forståelse, samarbeidsevne og nettverksbygging. Videre skal opplæringen stimulere til nysgjerrighet, kreativitet og evne til initiativ, refleksjon, analytisk og helhetlig tenkning.

Opplæringen skal legge til rette for bruk av ulike læringsarenaer og stimulere til samarbeid med arbeids- og næringsliv. Læringsarbeidet må legge til rette for bruk av metodikk som styrker den entreprenørielle kompetansen og gir opplevelse av relevans og mestring. Dette kan være å arbeide med virkelighetsnære, praktiske problemstillinger i en sosial kontekst med eleven som aktør for egen læring. Det kan være metoder for idé- og kreativitetsutvikling, å etablere en ungdomsbedrift og andre metoder som skaper sammenheng mellom teori og praksis i opplæringen. Videre skal opplæringen i faget stimulere læringsviljen og motivere til videre studier, arbeid og livslang læring.

Struktur

Entreprenørskap og bedriftsutvikling består av to programfag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og entreprenørskap og bedriftsutvikling 2.

NB! Programfagene kan velges uavhengig av hverandre, men du bør ha Entreprenørskap 1 før du velger Entreprenørskap 2. Dette på grunn av Ungdomsbedrift som startes opp i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1.

Programfag

Hovedområder

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap

Etablering

Drift

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Bedriftsutvikling

Innovasjon

Internasjonalisering

 

Unge entreprenører og bedrifter fra H20

H20 har utmerket seg en rekke ganger med å vinne priser i Ungt entreprenørskap. Takket være våre dyktige elever og entreprenøskapslærer, vant ungdomsbedriften Jalla miljø pris i NM i fjor. Jalla miljø mottok pris for beste sosiale entreprenørskapsbedrift. Også dette skoleåret har startet veldg bra, da vår nye ungdomsbedrift vant pitchekonkurransen.

Under ser du bilder av tidligere års ungdomsbedrifter som har hatt stor suksess

 

 

Pris har også vår dyktige entreprenørskapslærer Kjetill Gunnarson fått