Entreprenørskap og bedriftsutvikling

NM vinner 2018 Jalla miljø

Hvorfor velge dette faget? 
I denne filmen forteller en tidligere elev hvorfor. Lærer Kjetill engasjerer de fleste og forteller her selv om faget i denne filmen.

Velg entreprenørskap hvis du:

 • Går du med en gründer i deg? Husk at flertallet av fremtidens jobber er selvskapte.
 • Er du kreativ og ønsker å jobbe praktisk med egen ungdomsbedrift og andre elever?
 • Har du lyst til å jobbe med spennende innovasjonsprosjekter i og utenfor skolen?
 • Vil du velge et internasjonalt (økonomi)fag, som gjør at du kan jobbe over hele verden?
 • I dette faget får du mulighet og hjelp til å gjøre drømmen din til virkelighet.
 • Du vil komme i kontakt med og få hjelp av aktører og mentorer i næringslivet.
 • Du vil delta på messer og konkurrere med andre bedrifter om premier og penger.
 • Du kan tjene penger og bruke ungdomsbedriften som deltidsjobb ved siden av studier.

Hvordan lykkes i faget?

 • Du styrer din egen læringsprosess ved å være selvgående og delta i gruppene.
 • Du må derfor være god til å samarbeide og til å utføre rollen du får i gruppen.
 • Du tar ansvar og initiativ i gruppeprosessen for å lykkes med bedriften deres.
 • Du tar kontakt med H20s mentorlandsby og jobber med mentorene rundt skolen.

Hva går faget ut på?

 • Du lærer hvordan du oppretter en bedrift og driver den et helt skoleår sammen med andre.
 • Du er med på konkurranser og kurs og aktiviteter utenfor skolen og driver nettverksbygging.
 • Du lærer ved å gjøre! Du lærer ved å konkurrere og helst tjene penger i ungdomsbedriften

Struktur

Entreprenørskap og bedriftsutvikling består av to programfag: Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 og entreprenørskap og bedriftsutvikling 2.

NB! Programfagene kan velges uavhengig av hverandre, men du bør ha Entreprenørskap 1 før du velger Entreprenørskap 2. Dette på grunn av Ungdomsbedrift som startes opp i Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1.

Programfag

Hovedområder

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1

Entreprenørskap

Etablering

Drift

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Bedriftsutvikling

Innovasjon

Internasjonalisering

 

Unge entreprenører og bedrifter fra H20

H20 har utmerket seg en rekke ganger med å vinne priser i Ungt entreprenørskap og vi ble kåret til Norges entreprenørskapsskole i 2020. Dette takket være våre dyktige elever og lærer.

Under ser du bilder av tidligere års ungdomsbedrifter som har hatt stor suksess

Pris har også vår dyktige entreprenørskapslærer Kjetill Gunnarson fått