Hovedseksjon

Ansatte på Hersleb

Ledergruppa H20 den grønne sentrumsskole

Rektor: 
Astrid Grytte
Astridstoren.grytte@osloskolen.no

Assisterende rektor/ Avd. leder for realfag 
Maria Perez Østigård
Maria.Perez.Ostigard@osloskolen.no

Utviklingsleder
Marianne Morck
marianne.morck@osloskolen.no

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag:
Steinar Høgseth
Steinar.hogseth@osloskolen.no

Avdelingsleder Elevtjenesten, trinnleder studiespesialisering VG1 og Påbygg:
Marianne Haugerud
marianne.haugerud@osloskolen.no

Avdelingsleder norsk, engelsk og fremmedspråk, trinnleder studiespesialisering VG2 og VG3:
Hallgeir Muren
hallgeir.muren@osloskolen.no

Avdelingsleder forberedende vgs opplæring (GS):
Adnan Basic
adnan.basic@osloskolen.no

Avdelingsleder for administrasjonen:
Marianne Stavrum
marianne.stavrum@osloskolen.no 

Studieleder
Tone Slettebakken
tone.slettebakken@osloskolen.no