Ledelse og ansatte

Ledergruppa på toppen av Oslo

Skolens ledelse:

Rektor:

Astrid Grytte
Astridstoren.grytte@ude.oslo.kommune.no

Assisterende rektor:

Maria Perez Østigård
Maria.Perez.Ostigard@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag:

Steinar Høgseth

Steinar.hogseth@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder realfag, trinnleder studiespesialisering VG1 og VG2:

Ingvild Barland
ingvild.barland@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder norsk, engelsk og fremmedspråk, trinnleder studiespesialisering VG3 og PB:

Ny avdelingsleder starter 1.3.2020. Ved spørsmål, ta kontakt med ass. rektor.

Avdelingsleder grunnskoleopplæring:

Adnan Basic
adnan.basic@ude.oslo.kommune.no

Avdelingsleder for administrasjonen:

Marianne Stavrum
marianne.stavrum@ude.oslo.kommune.no

Administrasjonen

Mahaluxmy Thambiah (lønn og regnskap)
mahaluxmy.thambiah@ude.oslo.kommune.no

Sepide Taheri (vikarinnkaller, resepsjon, kontoradministrasjon)
sepide.taheri@ude.oslo.kommune.no

Irene Memia Mejri (vitnemål, fagdokumentasjon)
irene.memia.mejri@ude.oslo.kommune.no

Leila Belmekki (Resepsjon, postmottak)
leila.belmekki@ude.oslo.kommune.no

Remy Gregory (Ikt-ansvarlig)
Remy.Gregory@ude.oslo.kommune.no

Sebastian Blindheim (Ikt-lærling)
sebast2403@osloskolen.no

Miljøarbeidere og bibliotekar

Erik Jor Gromstad (miljøarbeider)
erik.gromstad@osloskolen.no


Marte Motzfeldt (miljøarbeider) 
marte.motzfeldt@osloskolen.no

 

Astrid Ljøgodt (miljøarbeider)
aslja001@osloskolen.no

 

Inger Anne Nordahl (bibliotekar)

innoa007@osloskolen.no

Rådgivere e-post adresser

Studiespesialisering Vg3 og Påbygg:

Kari Helstad
Studiespesialisering Vg1 og Vg2:

Eva Aarrestad-Eriksen
Grunnskoleopplæring:
Petter J. Mohn
Helse- og oppvektsfag
Marie Wern

Minoritetsrådgivere:
Guri Walen Borch
Telefon: 41379823
Azra Kurtovic

Telefon 41311950