Hovedseksjon

Ansatte på Hersleb

Bilde av Lederteamet på Hersleb

Rektor: 
Astrid Grytte
Astridstoren.grytte@osloskolen.no

Assisterende rektor/ avdelingsleder for realfag 
Maria Perez Østigård
Maria.Perez.Ostigard@osloskolen.no

Utviklingsleder/ Avdelingsleder samfunnsfag/KDA
Marianne Morck
marianne.morck@osloskolen.no

Avdelingsleder Helse- og oppvekstfag og KRØ,
trinnleder HO:

Steinar Høgseth
Steinar.hogseth@osloskolen.no

Avdelingsleder Elevtjenesten,
trinnleder Vg1 studiespesialisering/KDA:

Marianne Haugerud
marianne.haugerud@osloskolen.no

Avdelingsleder språk,
trinnleder Vg2 og Vg3 studiespesialisering og påbygg:
Hallgeir Muren
hallgeir.muren@osloskolen.no

Avdelingsleder for administrasjonen:
Marianne Stavrum
marianne.stavrum@osloskolen.no 

Studieleder:
Tone Slettebakken
tone.slettebakken@osloskolen.no

Avdelingsleder forberedende vgs opplæring (GS):
Adnan Basic
adnan.basic@osloskolen.no