Hovedseksjon

Miljøarbeidere og kulturveileder

Snakk med oss direkte eller ring/send en sms til:
Marte Motzfeldt: 90236906
Astrid Ljøgodt: 47683498 
Inger Helseth Falkenberg: 41005452
Har du gode ideer til hvordan elevmiljøet på skolen kan bli enda bedre, ta kontakt med oss! 

Glimt fra fine stunder på Hersleb