Hovedseksjon

Miljøarbeiderne - Oppsøk oss i friminuttene, ring eller send sms

I år har vi fordelt ansvaret for ulike trinn, slik at vi kan bli bedre kjent og kan følge opp bedre. Snakk med oss direkte eller ring/send en sms til:
Souad Laatiaoui: 45877684 (Har HO )
Marte Motzfeldt: 90236906 (Har 3PB)
Astrid Ljøgodt: 47683498 (Har 1 ST og 3ST)
Erik Jor Gromstad: 92890394 (Har 2ST og GS)

Åpningstiden vår er fra 8.00-15.30.
Har du gode ideer til hvordan elevmiljøet på H20 kan bli enda bedre, snakk med oss da vel! 

Glimt fra fine stunder på H20