Hovedseksjon

Miljøarbeiderne - Oppsøk oss i friminuttene, ring eller send sms

Snakk med oss direkte eller ring/send en sms til:
Marte Motzfeldt: 90236906
Astrid Ljøgodt: 47683498 
Åpningstiden vår er fra 8.00-15.30.
Har du gode ideer til hvordan elevmiljøet på skolen kan bli enda bedre, snakk med oss da vel! 

Glimt fra fine stunder på Hersleb